Bestuursrekenmeester

Die ZZ2 Groep het ‘n vakature vir ‘n Bestuursrekenmeester by die hoofkantoor in Mooketsi, Limpopo-provinsie.

Hierdie geleentheid sal ideaal wees vir ‘n persoon wat goed in ‘n span funksioneer, ‘n positiewe ingesteldheid het, wat onder druk kan werk en opdragte akkuraat en binne tydsraamwerke kan afhandel, met die nodige insig en vaardigheid.


Pos vereistes:

Voorbereiding en ontleding van maandelikse / jaarlikse resultate;

Voorbereiding van begrotings en langtermynprojeksies;

Voorbereiding en evaluering van besigheidsplanne;

Advisering en ondersteuning van bestuur in besluitneming;

Ontwikkeling en onderhoud van stelsels om Sleutel Prestasie Aanwysers (KPI’s) te bereken en te monitor;

Bestuur kontantvloei en skakel met finansierders;

Bystand in voorbereiding vir jaareind oudits.

Ondervinding en kwalifikasies:

Minimum vereistes:

Graad in Finansiële of Bestuursrekeningkunde;

Ten minste 3 jaar ondervinding as bestuursrekemeester;

Werkende kennis van IFRS for SME’s, inkomstebelasting en BTW;

Rekenaarvaardig in Microsoft Office, rekeningkundige sagteware asook BI stelsels.Voorkeur sal gegee word:

Nagraadse kwalifikasie in bv. CIMA;

Voltooide klerkskap; 

Ondervinding in boerdery.

Kandidate moet oor die volgende kwalifiserende
vereistes beskik:

Pos vereistes:

Voorbereiding en ontleding van maandelikse / jaarlikse resultate;

Voorbereiding van begrotings en langtermynprojeksies;

Voorbereiding en evaluering van besigheidsplanne;

Advisering en ondersteuning van bestuur in besluitneming;

Ontwikkeling en onderhoud van stelsels om Sleutel Prestasie Aanwysers (KPI’s) te bereken en te monitor;

Bestuur kontantvloei en skakel met finansierders;

Bystand in voorbereiding vir jaareind oudits.

Verantwoordelikhede sluit die volgende in:

Ondervinding en kwalifikasies:

Minimum vereistes:

Graad in Finansiële of Bestuursrekeningkunde;

Ten minste 3 jaar ondervinding as bestuursrekemeester;

Werkende kennis van IFRS for SME’s, inkomstebelasting en BTW;

Rekenaarvaardig in Microsoft Office, rekeningkundige sagteware asook BI stelsels.Voorkeur sal gegee word:

Nagraadse kwalifikasie in bv. CIMA;

Voltooide klerkskap; 

Ondervinding in boerdery.


ZZ2 bied ‘n onderhandelbare markverwante vergoedingspakket aan. 

Stuur asb u CV per e-pos aan 

talent@zz2.co.za.


Dui asb in die onderwerplyn, die pos waarvoor u aansoek doen aan. 


Rig navrae aan Johan du Plessis by 083 676 0390, gedurende kantoorure.