ZZ2 and Pinzgauer Society pay tribute to Paul Bester

(18.2.1949-18.8.2017)

Paul Bester (67), Head of Operations of ZZ2’s Pinzgauer and PinZ²yl stud and Chairman of the Pinzgauer Society, made a huge impact in the South African livestock industry. Paul passed away on Friday 18 August after a short illness.

Paul’s leadership in the Pinzgauer and PinZ²yl Societies, the International Pinzgauer Breeders’ Association, Studbook, Shows Societies and bull test performance scheme created great value for the livestock industry. Since becoming the head of ZZ2’s livestock farm in 2003, Paul expanded the Pinzgauer breed with great dignity.

The PinZ²yl breed was established and is likely to create great value for the livestock industry, said Tommie van Zyl, ZZ2 Chief Executive Officer at Paul’s Memorial Service on Friday, 25 August. The service was held on the farm Matomahoek in Mooketsi where ZZ2’s livestock herds are housed.

Paul will be remembered for his old-worldly commitment to his work which he undertook with enthusiasm and an entrepreneurial spirit within the ZZ2 system. “His fences were never slack.

Igmar Bester, Paul’s son, paid tribute to his father as a proud role model, an icon in the livestock industry with an unprecedented passion for animals. He always made time for people and loved to share his knowledge and stories. He said he believes people will miss and remember his father as the “oom” with the big hat and kierie.

Paul leaves his wife, Sue and children, Igmar and Zeno and grandchildren Ryan, Liam and Hannah.

(18.2.1949-18.8.2017)

Paul Bester (67), bedryfshoof van ZZ2 se Pinzgauer- en PinZ²yl -stoetkuddes en voorsitter van die Pinzgauer-vereniging, het diep spore in die Suid-Afrikaanse veebedryf getrap. Paul is op Vrydag 18 Augustus oorlede na ‘n kort siekbed.

Paul se leierskap in die Pinzgauer- en PinZ²yl-genootskappe, die Internasionale Pinzgauer Telersvereniging, stamboek, skougenootskappe en bultoetsprestasieskema het groot waarde vir die veebedryf geskep. Sedert hy in 2003 hoof van ZZ2 se veeboerdery geword het, is die Pinzgauers met groot waardigheid uitgebou.

Die PinZ²yl-ras is gevestig en gaan waarskynlik nog groot waarde vir die veebedryf skep, het Tommie van Zyl, hoofuitvoerende beampte van ZZ2 tydens Paul se gedenkdiens op Vrydag 25 Augustus gesê. Die diens is op die plaas Matomahoek op Mooketsi gehou waar ZZ2 se veekuddes gehuisves word.

Paul sal onthou word vir sy ouwêreldse pligsgetrouheid en het sy werk by die sisteem van ZZ2 met besondere ywer en ondernemingsgees gedoen. “Sy drade het nie slap gehang nie.”

Igmar Bester, Paul se seun, het sy pa gehuldig as ‘n trotse rolmodel, ikoon van ‘n boer met ‘n ongekende passie vir diere. Hy het altyd tyd gemaak vir mense en het graag sy kennis en stories gedeel. Hy glo mense sal nog lank die oom met die groot hoed en kierie mis en onthou.

Paul laat sy vrou, Sue en kinders, Igmar en Zeno en kleinkinders Ryan, Liam en Hannah na.

ZZ2 and Pinzgauer Society pay tribute to Paul Bester
ZZ2 and Pinzgauer Society pay tribute to Paul Bester
ZZ2 and Pinzgauer Society pay tribute to Paul Bester

Copyright 2021